apakah yang terjadi bila batang plastik dan batang ebonit yang digosok dengan kain bulu saling berdekatan