Suthan Syharir Ketika masih berlaku uud 1945 berkedudukan sebagai